Wat

PSHA/Bouwplan BV is actief op drie werkterreinen:

Burgerlijke en Utiliteitsbouw

Hieronder valt de nieuwbouw van (vrijstaande) woonhuizen en kantoor- en bedrijfspanden, alsmede renovaties en het verzorgen van aanbouwen/uitbreidingen. Werken in bouwteam staat centraal. Door optimale betrokkenheid vanaf het eerste moment krijgt de opdrachtgever vanaf het begin advies op maat en is hij voortdurend nauw betrokken bij het (ver)bouw- of restauratieproces.

Restauratie & Vernieuwbouw

PSHA/Bouwplan BV is als geen ander thuis in de Amsterdamse binnenstad. Het bedrijf was betrokken bij talloze restauraties van historische panden en monumenten en activiteiten op het gebied van vernieuwbouw. PSHA/Bouwplan heeft veel ervaring in nieuwbouw met behoud van monumentale gevels, het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van historische woningen en gebouwen en het realiseren van betonnen kelders onder bestaande (grachten)panden. Door het grote aantal uitgevoerde projecten op het gebied van restauraties en vernieuwbouw heeft PSHA/Bouwplan een sterke reputatie opgebouwd en is het bedrijf goed bekend met de gemeentelijke organisatie van Amsterdam. Het ‘terugvinden’ van oorspronkelijke bouwtekeningen in de gemeentelijke archieven is PSHA/Bouwplan meer dan toevertrouwd.

Bouwkundige dienstverlening

De bouwkundige dienstverlening door PSHA/Bouwplan valt uiteen in funderingsonderzoek en –herstel, stut- en stempelwerk en plaatsing van stalen stabiliteitsportalen. Funderingen van panden worden onderzocht, in kaart gebracht en waar nodig hersteld. Bij (acuut) instortingsgevaar of het te ver voorover hevelen van (oude) gevels zorgt het bedrijf voorafgaand aan een duurzame oplossing voor tijdelijke ondersteuning. PSHA/Bouwplan BV is daarnaast zeer bekend met stut- en stempelwerk voor de ondersteuning van bouwkundige constructies (bijvoorbeeld bij het vervangen van dragende kozijnen in binnen- en buitenmuren), alsmede het maken van bouwkundige berekeningen.